14 de Abril – Dia Mundial do Café EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ